Valt een artikel van Groenewoud Bed & Badmode na ontvangst toch niet zo in de smaak? Dan kunt u het tot 30 dagen na ontvangst retour sturen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. Geef binnen 7 dagen na ontvangst van uw zending schriftelijk aan (dat kan via e-mail) dat u een of meer artikelen wilt retourneren of ruilen.
 2. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw eigen rekening.
 3. U kunt een artikel uit onze webshop ook ruilen voor een of meer artikelen in een andere maat of kleur, zolang het totaalbedrag gelijk blijft.
 4. Retourneer het complete artikel in de originele, onbeschadigde verpakking. Het artikel is onbeschadigd, niet gewassen en niet gebruikt.

Artikelen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden blijven uw eigendom. Wij sturen deze artikelen naar u terug en brengen de gemaakte kosten in rekening.

Bestelling annuleren

Heeft u een bestelling geplaatst, maar wilt u deze na korte termijn alsnog annuleren? Stuurt u dan een e-mail naar info@groenewoud-bed-badmode.nl.

Ontbinding en retournering

a. Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van Groenewoud Bed & Badmode worden gewijzigd of geannuleerd. Indien Groenewoud Bed & Badmode al kosten heeft gemaakt of ten gevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan Groenewoud Bed & Badmode deze aan de koper in rekening brengen.

b. In geval van koop op afstand heeft de consument het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk (waaronder ook per e-mail) te ontbinden. Retourzending van de producten geschiedt op kosten van de consument. Indien de koopprijs al is betaald, zal deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het product door Groenewoud Bed & Badmode betaald worden, tenzij de producten zich niet meer in de originele verpakking bevinden, niet compleet zijn, het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn gewassen, gebruikt of door schuld of toedoen van de consument zijn beschadigd. Het te retourneren product dient binnen 30 dagen na ontvangst van het product door consument in het bezit te zijn van Groenewoud Bed & Badmode. Het product dient in geval van retourzending voldoende gefrankeerd te zijn. Het risico en bewijs van verzending van het product berust bij de consument.

c. Artikel b is niet van toepassing op de koop op afstand van:

 • zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop Groenewoud Bed & Badmode geen invloed heeft;
 • zaken die:
  • tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;
  • snel kunnen verouderen;
 • kranten- en tijdschriften;
 • diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven dagen is verstreken.

d. Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door Groenewoud Bed & Badmode, waarbij Groenewoud Bed & Badmode het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.